Dieren

Onze huisdieren maken onderdeel uit van het gezin. Als onze dieren klachten krijgen of ziek worden, krijgen ze gelukkig vaak dezelfde zorg als wijzelf. Een natuurgeneeskundige behandeling kan daarbij veel betekenen. De natuurgeneeskunde kijkt  op een holistische manier naar de klacht van een dier. Dat wil zeggen dat ik bij klachten niet alleen naar de symptomen kijk, maar naar het gehele dier en zijn omgeving. De geschiedenis van het dier, voor zover bekend, neem ik ook mee in mijn analyse. Door het weghalen van blokkades wordt de balans weer hersteld. De behandelingen kunnen worden ingezet bij fysieke en mentale klachten, maar ook bij probleemgedrag.                                                                                                                                                       

Bijna alle klachten zijn het gevolg van een verstoring van de balans in het lichaam.

Ook als uw dier (nog) geen klachten heeft, kan ik door middel van een Energetische Test een analyse maken van hoe het dier er op dit moment voor staat. Hierdoor kunnen aanwezige blokkades en bijvoorbeeld tekorten aan vitamines en mineralen al worden ontdekt. Deze geven misschien nu nog geen zichtbare klachten maar op langere termijn mogelijk wel. 

Een natuurgeneeskundige behandeling en natuurlijke middelen kunnen bijna altijd samen met reguliere medicijnen van de dierenarts worden ingenomen. Daardoor is de combinatie met een reguliere behandeling meestal goed te combineren. Op die manier wordt het genezingsproces ondersteund en versterkt.

Natuurgeneeskunde is geen vervanging van de reguliere dierenartsenpraktijk. Bij twijfel of acute klachten dient altijd een dierenarts bezocht te worden.